Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor Café-Restaurant Hofsteenge  

Website: www.hofsteengegrolloo.nl 

E-mail: info@hofsteengegrolloo.nl 


Disclaimer voor Café-Restaurant Hofsteenge  

Café-Restaurant Hofsteenge (Kamer van Koophandel: 89933540), verleent u hierbij toegang tot  www.hofsteengegrolloo.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen en/of te bekijken. Café Restaurant Hofsteenge behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen  of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.  


Beperkte aansprakelijkheid  

Café-Restaurant Hofsteenge spant zich in om de inhoud van www.hofsteengegrolloo.nl zo vaak  mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat  inhoud onvolledig en/of onjuist is.  

De op www.hofsteengegrolloo.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm  van garane of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Café-Restaurant Hofsteenge.  

Specifiek voor prijzen en andere informae over producten op www.hofsteengegrolloo.nl geldt een  voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen  overeenkomst claimen met Café-Restaurant Hofsteenge. Voor op www.hofsteengegrolloo.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Café-Restaurant Hofsteenge  nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.  


Auteursrechten  

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Café-Restaurant  Hofsteenge. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan  zonder schrielijke toestemming van Café-Restaurant Hofsteenge, behoudens en slechts voor zover  anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen  anders aangegeven is.  


Overig  

Deze disclaimer kan van jd tot jd wijzigen.